Dokumentacje i specyfikacje techniczne

Plany techniczne na kartkach papieruNa potrzeby przetargów prowadzonych w trybie zamówień publicznych wykonujemy dokumentacje i specyfikacje techniczne. Oferowana przez nas kompleksowa obsługa inwestycji obejmuje:

  • przygotowywanie ekspertyz i opinii technicznych o istniejących nawierzchniach drogowych,
  • wykonanie kosztorysu i specyfikacji do przetargu,
  • projektowanie układów drogowych,
  • nadzór budowlany z pełną obsługą laboratoryjną.

Zlecenie tych zadań wyspecjalizowanej firmie umożliwia przeprowadzanie robót na najwyższym poziomie. Wpływa to także na zmniejszenie nakładów finansowych związanych z budową, odbiorami obiektu (zgodnymi z obowiązującym prawem budowlanym) i długotrwałą eksploatacją obiektu.