Badania kruszyw i mieszanek kruszyw

mężczyzna przesypujący kruszywoPrzeprowadzamy badania kruszyw i mieszanek kruszyw. Producentom mieszanek betonowych i mineralno-asfaltowych oraz mieszanek kruszyw do podbudów związanych lub niezwiązanych hydraulicznie zapewniamy kontrolę dostaw kruszyw mineralnych zgodnie z procedurami opisanymi dla obecnie obowiązujących norm oraz wytycznych technicznych GDDKiA

Badania gruntów i kruszyw wykonujemy według polskich i europejskich norm w oparciu o najnowsze wytyczne techniczne.

Badania wykonujemy zgodnie z normami:

  • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
  • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
  • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu
  • PN-S-02205 – Roboty ziemne. Wymagania i badania