Badania mieszanek betonowych, betonu oraz prefabrykatów betonowych

Rozlewanie betonuPrzeprowadzamy badania mieszanek betonowych, betonu oraz prefabrykatów betonowych. Obejmuje to świeżą mieszankę betonową w trakcie produkcji i kontrolę jakości na budowie, a także badania stwardniałego betonu w zakresie normy PN-EN 206-1 (w tym dla betonu przeznaczonego do nawierzchni z betonu cementowego).

Wykonujemy badania betonu takie jak:

 • wytrzymałość na ściskanie,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu,
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu,
 • badanie nasiąkliwości,
 • badanie wodoszczelności,
 • badanie penetracji wody w betonie,
 • badanie mrozoodporności,
 • badanie gęstości,
 • badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • badanie konsystencji.

W zakresie podbudów z mieszanek związanych hydraulicznie przygotowujemy projekty recept oraz przeprowadzamy kontrolę jakości w trakcie ich wykonywania.

Dla mieszanek związanych hydraulicznie wykonujemy projekty recept na mieszanki zgodnie z  normą PN-EN 14227-1 – „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja - Część 1: Mieszanki stabilizowane cementem” oraz Wytycznych Technicznych WT-5 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”, a także wg normy  PN-S-96012 „Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem”.

W zakresie prefabrykatów betonowych wykonujemy badania i pomiary określone w normach:

 • PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe
 • PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe
 • PN-EN 1340 Krawężniki betonowe

Kontrola w zakresie j.w. powinna zainteresować zarówno inwestorów jak i bezpośrednich wykonawców robót.