Zakres badań i prac wykonywanych przez nasze laboratorium

Robotnicy badający gruntWykonujemy badania gruntów. Mamy możliwość wykonania pełnych badań służących klasyfikacji i określaniu przydatności gruntów do posadowień budynków oraz obiektów inżynierskich. Doświadczona kadra i dobre wyposażenie techniczne pozwala na wykonywanie rzetelnych ocen i ekspertyz. Prawidłowe rozpoznanie geologiczne na etapie projektowania umożliwia oszczędzanie znacznych kwot z budżetu inwestycji i pozwala na ograniczenie możliwości wystąpienia niezdiagnozowanych niejednorodności w istniejącym podłożu gruntowym podczas wykonywania robót ziemnych

Wiercenia geotechniczne

Wiercenia geotechniczne wykonywane są wiertnicą mechaniczną zamontowaną na samochodzie oraz świdrem ręcznym.

W ostatnim okresie wykonaliśmy wiercenia i dokumentacje pod:

  • hipermarkety i pawilony handlowe
  • mosty i przepusty
  • drogi i ulice

Kontrola robót ziemnych

W procesie budowlanym roboty ziemne stanowią istotną i ważną cześć całości prac. Przy nieprawidłowo wykonanych robotach ziemnych cały dalszy proces inwestycyjny może ulec zachwianiu.

Dysponujemy wieloma metodami kontroli nasypów m.in.:

  • badanie wskaźnika zagęszczenia przy zastosowaniu zwykłej i zmodyfikowanej metody Proctora
  • badanie modułu odkształcenia i nośności mierzonego płytą VSS obciążaną statycznie
  • badanie dynamicznego modułu odkształcenia mierzonego płytą dynamiczną
  • badanie jednorodności zagęszczenia nasypów penetrometrem Proctora 
  • badanie stopnia zagęszczenia gruntów nasypów i podłoża sondą dynamiczną lekką
  • badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów nasypów i podłoża sondą ultradźwiękową

Badania klasyfikacyjne złóż

Rozpoznawcze badania złóż naturalnych, zarówno jako zasobów do mieszanek mineralno-asfaltowych lub mieszanek betonowych, jak kopalń i dokopów  dla masowych robót ziemnych, są ważnym etapem wstępnym podczas poszukiwania surowców dla budownictwa. Nasze laboratorium może się podjąć wykonania całej dokumentacji, począwszy od fazy projektu badań geologicznych, aż po zatwierdzenie projektu eksploatacyjnego. Oferujemy także prowadzenie bieżących badań w trakcie eksploatacji złóż.